PHP 7.4.25 Released!

Ds\Map::isEmpty

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Map::isEmptyReturns whether the map is empty

Açıklama

public Ds\Map::isEmpty(): bool

Returns whether the map is empty.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Returns true if the map is empty, false otherwise.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Map::isEmpty() example

<?php
$a 
= new \Ds\Map(["a" => 1"b" => 2"c" => 3]);
$b = new \Ds\Map();

var_dump($a->isEmpty());
var_dump($b->isEmpty());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

bool(false)
bool(true)
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top