Ds\Map::capacity

(PECL ds >= 1.0.0)

Ds\Map::capacityReturns the current capacity

Açıklama

public Ds\Map::capacity(): int

Returns the current capacity.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The current capacity.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Map::capacity() example

<?php
$map
= new \Ds\Map();
var_dump($map->capacity());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

int(16)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top