PHPCon Poland 2024

Ds\Map::ksorted

(No version information available, might only be in Git)

Ds\Map::ksortedReturns a copy, sorted by key

Açıklama

public Ds\Map::ksorted(callable $comparator = ?): Ds\Map

Returns a copy sorted by key, using an optional comparator function.

Bağımsız Değişkenler

comparator

Karşılaştırma işlevinin, ilk bileşeninin ikinci bileşenden küçük, eşit veya büyük olması durumunda sıfırdan küçük, eşit veya büyük bir tamsayı döndürmesi gerekir.

callback(mixed $a, mixed $b): int
Dikkat

Karşılaştırma işlevinden float gibi tamsayı olmayan değerlerin döndürülmesi, geri çağırım işlevinin dönüş değerinin dahili olarak int türüne dönüştürülmesiyle sonuçlanır. Bu nedenle 0.99 ve 0.1 gibi değerlerin her ikisi de 0 tamsayı değerine dönüştürüp bunlar eşit değerler olarak karşılaştırılacaktır.

Dönen Değerler

Returns a copy of the map, sorted by key.

Örnekler

Örnek 1 Ds\Map::ksorted() example

<?php
$map
= new \Ds\Map(["b" => 2, "c" => 3, "a" => 1]);

print_r($map->ksorted());
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Map Object
Ds\Map Object
(
  [0] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => a
      [value] => 1
    )

  [1] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => b
      [value] => 2
    )

  [2] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => c
      [value] => 3
    )

)

Örnek 2 Ds\Map::ksorted() example using a comparator

<?php
$map
= new \Ds\Map([1 => "x", 2 => "y", 0 => "z"]);

// Reverse
$sorted = $map->ksorted(function($a, $b) {
return
$b <=> $a;
});

print_r($sorted);
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

Ds\Map Object
Ds\Map Object
(
  [0] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => 2
      [value] => y
    )

  [1] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => 1
      [value] => x
    )

  [2] => Ds\Pair Object
    (
      [key] => 0
      [value] => z
    )

)
add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top