PHPCon Poland 2024

PHP 7'de hatalar

PHP 7'de hataların PHP tarafından bildirilişi değişmiştir. PHP5'te kullanılan geleneksel hata bildirme mekanizması üzerinden bildirmek yerine hataların çoğu Error istisnası yavrulanarak bildirilir.

Normal istisnalardaki gibi bu Error istisnaları da catch bloğuyla ilk eşleşmeye kadar kaynamaya devam eder. Eşleşecek blok yoksa, set_exception_handler() ile kurulmuş öntanımlı işleyicilerden herhangi biri çağrılır, öntanımlı bir istisna işleyicisi yoksa istisna ölümcül hataya dönüştürülüp geleneksel bir hata gibi işlem görür.

Error hiyerarşisi Exception sınıfından miras almadığından, PHP 5'te yakalanmayan istisnaları işleyecek catch (Exception $e) { ... } bloklarını kullanan kod, bu hataların (Error) bu bloklarca yakalanmadığını bulacaktır. Ya bir catch (Error $e) { ... } bloğu ya da bir set_exception_handler() işleyicisi gerekir.

add a note

User Contributed Notes 5 notes

up
107
hungry dot rahly at gmail dot com
8 years ago
You can catch both exceptions and errors by catching(Throwable)
up
65
demis dot palma at tiscali dot it
7 years ago
Throwable does not work on PHP 5.x.

To catch both exceptions and errors in PHP 5.x and 7, add a catch block for Exception AFTER catching Throwable first.
Once PHP 5.x support is no longer needed, the block catching Exception can be removed.

try
{
// Code that may throw an Exception or Error.
}
catch (Throwable $t)
{
// Executed only in PHP 7, will not match in PHP 5
}
catch (Exception $e)
{
// Executed only in PHP 5, will not be reached in PHP 7
}
up
5
ryan dot jentzsch@{gmail} dot com
6 years ago
An excellent blog post on the difference between exceptions, throwables and how PHP 7 handles these can be found here: https://trowski.com/2015/06/24/throwable-exceptions-and-errors-in-php7/
up
2
diogoca at gmail dot com
4 years ago
<?php

set_error_handler
(function(int $number, string $message) {
echo
"Handler captured error $number: '$message'" . PHP_EOL ;
});

try {
echo
$x; # notice, handled on callable
pg_exec(null, null); # warning, handled on callable
fho(); # fatal error, stop running and catched
} catch (Throwable $e) {
echo
"Captured Throwable: " . $e->getMessage() . PHP_EOL;
}

?>

set_error_handler will also works without try and catch
up
4
lubaev dot ka at gmail dot com
7 years ago
php 7.1

try {
// Code that may throw an Exception or ArithmeticError.
} catch (ArithmeticError | Exception $e) {
// pass
}
To Top