ImagickPixelIterator::clear

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::clearPiksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları temizler

Açıklama

public ImagickPixelIterator::clear(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi ilk oluşturulduğu duruma getirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::clear() örneği

<?php
function clear($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

$imageIterator = $imagick->getPixelRegionIterator(100, 100, 250, 200);

/* Piksel satırlarında döngü */
foreach ($imageIterator as $pixels) {
/** @var $pixel \ImagickPixel */
/* Piksel sütunlarında döngü */
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
if (
$column % 2) {
/* Her ikinci pikseli siyah yap */
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
}
}
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
$imageIterator->syncIterator();
}

$imageIterator->clear();

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top