PHP 8.2.0 Beta 3 available for testing

ImagickPixelIterator::clear

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::clearPiksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları temizler

Açıklama

public ImagickPixelIterator::clear(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi ilk oluşturulduğu duruma getirir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::clear() örneği

<?php
function clear($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

    
$imageIterator $imagick->getPixelRegionIterator(100100250200);

    
/* Piksel satırlarında döngü */
    
foreach ($imageIterator as $pixels) {
        
/** @var $pixel \ImagickPixel */
        /* Piksel sütunlarında döngü */
        
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
            if (
$column 2) {
                
/* Her ikinci pikseli siyah yap */
                
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
            }
        }
        
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
        
$imageIterator->syncIterator();
    }

    
$imageIterator->clear();

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top