ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRowÖnceki satırı döndürür

Açıklama

public ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow(): array
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Önceki satırı piksel yineleyicideki piksel kalemlerinden oluşan bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Önceki satırı ImagickPixel nesnelerinden oluşan bir dizi olarak döndürür. Bir hata durumunda bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top