CascadiaPHP 2024

ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::getNextIteratorRowPiksel yineleyicinin sonraki satırını döndürür

Açıklama

public ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow(): array

Sonraki satırı piksel yineleyicideki piksel kalemlerinden oluşan bir dizi olarak döndürür.

Dönen Değerler

Sonraki satırı ImagickPixel nesnelerinden oluşan bir dizi olarak döndürür. Bir hata durumunda bir ImagickPixelIteratorException yavrulanır.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow() örneği

<?php
function getNextIteratorRow($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imageIterator = $imagick->getPixelIterator();

$count = 0;
while (
$pixels = $imageIterator->getNextIteratorRow()) {
if ((
$count % 3) == 0) {
/* Satırdaki piksellere döngü */
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
/** @var $pixel \ImagickPixel */
if ($column % 2) {
/* Her ikinci pikseli siyah yap */
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
}
}
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
$imageIterator->syncIterator();
}

$count += 1;
}

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top