ImagickPixelIterator::resetIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::resetIteratorPiksel yineleyiciyi sıfırlar

Açıklama

public ImagickPixelIterator::resetIterator(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi sıfırlar. Bir piksel taşıyıcısındaki tüm pikseller üzerinde yineleme yapmak için ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow() ile birlikte kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::resetIterator() örneği

<?php
function resetIterator($imagePath) {

    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

    
$imageIterator $imagick->getPixelIterator();

    
/* Piksel satırlarında döngü */
    
foreach ($imageIterator as $pixels) {
        
/* Piksel sütunlarında döngü */
        
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
            
/** @var $pixel \ImagickPixel */
            
if ($column 2) {

                
/* Her pikseli %25 kırmızı yap */
                
$pixel->setColorValue(\Imagick::COLOR_RED64);
            }
        }
        
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
        
$imageIterator->syncIterator();
    }

    
$imageIterator->resetiterator();

    
/* Piksel satırlarında döngü */
    
foreach ($imageIterator as $pixels) {
        
/* Piksel sütunlarında döngü */
        
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
            
/** @var $pixel \ImagickPixel */
            
if ($column 3) {
                
/* Her pikseli biraz mavileştir */
                
$pixel->setColorValue(\Imagick::COLOR_BLUE64);
                
//* Her ikinci pikseli siyah yap*/
                
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 128, 0)");
            }
        }
        
/*Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
        
$imageIterator->syncIterator();
    }

    
$imageIterator->clear();

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top