ImagickPixelIterator::resetIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::resetIteratorPiksel yineleyiciyi sıfırlar

Açıklama

public ImagickPixelIterator::resetIterator(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Piksel yineleyiciyi sıfırlar. Bir piksel taşıyıcısındaki tüm pikseller üzerinde yineleme yapmak için ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow() ile birlikte kullanılır.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::resetIterator() örneği

<?php
function resetIterator($imagePath) {

$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));

$imageIterator = $imagick->getPixelIterator();

/* Piksel satırlarında döngü */
foreach ($imageIterator as $pixels) {
/* Piksel sütunlarında döngü */
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
/** @var $pixel \ImagickPixel */
if ($column % 2) {

/* Her pikseli %25 kırmızı yap */
$pixel->setColorValue(\Imagick::COLOR_RED, 64);
}
}
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
$imageIterator->syncIterator();
}

$imageIterator->resetiterator();

/* Piksel satırlarında döngü */
foreach ($imageIterator as $pixels) {
/* Piksel sütunlarında döngü */
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
/** @var $pixel \ImagickPixel */
if ($column % 3) {
/* Her pikseli biraz mavileştir */
$pixel->setColorValue(\Imagick::COLOR_BLUE, 64);
//* Her ikinci pikseli siyah yap*/
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 128, 0)");
}
}
/*Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
$imageIterator->syncIterator();
}

$imageIterator->clear();

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top