PHP 8.0.24 Released!

ImagickPixelIterator::setIteratorRow

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::setIteratorRowPiksel yineleyiciyi satırını tanımlar

Açıklama

public ImagickPixelIterator::setIteratorRow(int $satır): bool

Piksel yineleyiciyi satırını tanımlar.

Değiştirgeler

satır

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::setIteratorRow() örneği

<?php
function setIteratorRow($imagePath) {
    
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
    
$imageIterator $imagick->getPixelRegionIterator(200100200200);

    for (
$x 0$x 20$x++) {
        
$imageIterator->setIteratorRow($x 5);
        
$pixels $imageIterator->getCurrentIteratorRow();
        
/* Satırdaki piksellere döngü */
        
foreach ($pixels as $pixel) {
            
/** @var $pixel \ImagickPixel */
            /* Her ikinci pikseli siyah yap */
            
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
        }

        
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
        
$imageIterator->syncIterator();
    }

    
header("Content-Type: image/jpg");
    echo 
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top