PHP 8.1.28 Released!

ImagickPixelIterator::setIteratorRow

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::setIteratorRowPiksel yineleyiciyi satırını tanımlar

Açıklama

public ImagickPixelIterator::setIteratorRow(int $satır): bool

Piksel yineleyiciyi satırını tanımlar.

Bağımsız Değişkenler

satır

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::setIteratorRow() örneği

<?php
function setIteratorRow($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imageIterator = $imagick->getPixelRegionIterator(200, 100, 200, 200);

for (
$x = 0; $x < 20; $x++) {
$imageIterator->setIteratorRow($x * 5);
$pixels = $imageIterator->getCurrentIteratorRow();
/* Satırdaki piksellere döngü */
foreach ($pixels as $pixel) {
/** @var $pixel \ImagickPixel */
/* Her ikinci pikseli siyah yap */
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
}

/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
$imageIterator->syncIterator();
}

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top