ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIteratorYeni bir bölgesel piksel yineleyicisi döndürür

Açıklama

public ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator(
    Imagick $kalem,
    int $x,
    int $y,
    int $sütun_sayısı,
    int $satır_sayısı
): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yeni bir bölgesel piksel yineleyicisi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

kalem

x

y

sütun_sayısı

satır_sayısı

Dönen Değerler

Başarılı olursa yeni bir ImagickPixelIterator nesnesi, aksi takdirde bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top