ImagickPixelIterator::__construct

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::__constructBir ImagickPixelIterator nesnesi oluşturur

Açıklama

public ImagickPixelIterator::__construct(Imagick $kalem)
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yeni bir ImagickPixelIterator nesnesi oluşturur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

Örnekler

Örnek 1 - ImagickPixelIterator::construct() örneği

<?php
function construct($imagePath) {
$imagick = new \Imagick(realpath($imagePath));
$imageIterator = new \ImagickPixelIterator($imagick);

/* Piksel satırlarında döngü */
foreach ($imageIterator as $pixels) {
/*Piksel sütunlarında döngü */
foreach ($pixels as $column => $pixel) {
/** @var $pixel \ImagickPixel */
if ($column % 2) {
/* Her ikinci pikseli siyah yap */
$pixel->setColor("rgba(0, 0, 0, 0)");
}
}
/* Yineleyiciyi eşle, her yinelemede bunu yapmak önemli */
$imageIterator->syncIterator();
}

header("Content-Type: image/jpg");
echo
$imagick;
}

?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top