PHPCon Poland 2024

ImagickPixelIterator::destroy

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::destroyPiksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları serbest bırakır

Açıklama

public ImagickPixelIterator::destroy(): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Piksel yineleyici ile ilişkili özkaynakları serbest bırakır (nesneyi siler).

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top