PHP 8.1.28 Released!

ImagickPixelIterator::newPixelIterator

(PECL imagick 2, PECL imagick 3)

ImagickPixelIterator::newPixelIteratorYeni bir piksel yineleyici döndürür

Açıklama

public ImagickPixelIterator::newPixelIterator(Imagick $kalem): bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Yeni bir piksel yineleyici döndürür.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true döner. Hata durumunda bir ImagickPixelIteratorException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top