gnupg_cleardecryptkeys

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_cleardecryptkeysRemoves all keys which were set for decryption before

Açıklama

gnupg_cleardecryptkeys(resource $identifier): bool

Bağımsız Değişkenler

identifier

Gnupg tanıtıcısı, bir gnupg_init() çağrısından veya gnupg nesnesinden elde edilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Procedural gnupg_cleardecryptkeys() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_cleardecryptkeys($res);
?>

Örnek 2 OO gnupg_cleardecryptkeys() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg->cleardecryptkeys();
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top