PHPCon Poland 2024

gnupg_geterror

(PECL gnupg >= 0.1)

gnupg_geterrorReturns the errortext, if a function fails

Açıklama

gnupg_geterror(resource $identifier): string|false

Bağımsız Değişkenler

identifier

Gnupg tanıtıcısı, bir gnupg_init() çağrısından veya gnupg nesnesinden elde edilir.

Dönen Değerler

Returns an errortext, if an error has occurred, otherwise false.

Örnekler

Örnek 1 Procedural gnupg_geterror() example

<?php
$res
= gnupg_init();
echo
gnupg_geterror($res);
?>

Örnek 2 OO gnupg_geterror() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
echo
$gpg->geterror();
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top