PHPCon Poland 2024

gnupg_deletekey

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_deletekeyDelete a key from the keyring

Açıklama

gnupg_deletekey(resource $identifier, string $key, bool $allow_secret): bool

Bağımsız Değişkenler

identifier

Gnupg tanıtıcısı, bir gnupg_init() çağrısından veya gnupg nesnesinden elde edilir.

key

The key to delete.

allow_secret

It specifies whether to delete secret keys as well.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Procedural gnupg_deletekey() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_deletekey($res, "8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC");
?>

Örnek 2 OO gnupg_deletekey() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg->deletekey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC");
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top