gnupg_adddecryptkey

(PECL gnupg >= 0.5)

gnupg_adddecryptkeyAdd a key for decryption

Açıklama

gnupg_adddecryptkey(resource $identifier, string $fingerprint, string $passphrase): bool

Bağımsız Değişkenler

identifier

Gnupg tanıtıcısı, bir gnupg_init() çağrısından veya gnupg nesnesinden elde edilir.

fingerprint

Parmakizi anahtarı.

passphrase

The pass phrase.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Procedural gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$res
= gnupg_init();
gnupg_adddecryptkey($res,"8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

Örnek 2 OO gnupg_adddecryptkey() example

<?php
$gpg
= new gnupg();
$gpg->adddecryptkey("8660281B6051D071D94B5B230549F9DC851566DC","test");
?>

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top