ibase_maintain_db

(PHP 5, PHP 7 < 7.4.0)

ibase_maintain_dbExecute a maintenance command on the database server

Açıklama

ibase_maintain_db ( resource $service_handle , string $db , int $action , int $argument = 0 ) : bool
Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece değiştirge listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top