PHP 8.1.28 Released!

ps_setoverprintmode

(PECL ps >= 1.3.0)

ps_setoverprintmodeSets overprint mode

Açıklama

ps_setoverprintmode(resource $psdoc, int $mode): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Bağımsız Değişkenler

psdoc

Resource identifier of the postscript file as returned by ps_new().

mode

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top