PHP 8.1.28 Released!

ps_show_xy2

(PECL ps >= 1.1.0)

ps_show_xy2Output text at position

Açıklama

ps_show_xy2(
    resource $psdoc,
    string $text,
    int $len,
    float $xcoor,
    float $ycoor
): bool

Uyarı

Bu işlev hala belgelendirilmemiştir; sadece bağımsız değişken listesi mevcuttur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top