IntlCalendar::getNow

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::getNowGet number representing the current time

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public static IntlCalendar::getNow(): float

Yordamsal kullanım

intlcal_get_now(): float

The number of milliseconds that have passed since the reference date. This number is derived from the system time.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

A float representing a number of milliseconds since the epoch, not counting leap seconds.

Örnekler

Örnek 1 IntlCalendar::getNow()

<?php
$formatter
= IntlDateFormatter::create('es_ES',
IntlDateFormatter::FULL,
IntlDateFormatter::FULL,
'Europe/Madrid');

$val = IntlCalendar::getNow();

var_dump($val);
echo
$formatter->format(IntlCalendar::getNow() / 1000.), "\n";

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

float(1371425814666)
lunes, 17 de junio de 2013 01:36:54 Hora de verano de Europa central

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top