PHPCon Poland 2024

IntlCalendar::getMaximum

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::getMaximumGet the global maximum value for a field

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::getMaximum(int $field): int|false

Yordamsal kullanım

intlcal_get_maximum(IntlCalendar $calendar, int $field): int|false

Gets the global maximum for a field, in this specific calendar. This value is larger or equal to that returned by IntlCalendar::getActualMaximum(), which is in its turn larger or equal to that returned by IntlCalendar::getLeastMaximum().

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

field

IntlCalendar tarih/zaman allan sabitlerinden biri. Bu tamsayı değerler 0 ile IntlCalendar::FIELD_COUNT arasındadır.

Dönen Değerler

An int representing a field value in the fieldʼs unit başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top