PHP 8.0.26 Released!

IntlCalendar::getTime

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::getTimeGet time currently represented by the object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::getTime(): float|false

Yordamsal kullanım

intlcal_get_time(IntlCalendar $calendar): float|false

Returns the time associated with this object, expressed as the number of milliseconds since the epoch.

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

Dönen Değerler

A float representing the number of milliseconds elapsed since the reference time (1 Jan 1970 00:00:00 UTC), başarısızlık durumunda false döner

Örnekler

Örnek 1 IntlCalendar::getTime()

<?php
ini_set
('date.timezone''Europe/Lisbon');
ini_set('intl.default_locale''en_US');

$cal = new IntlGregorianCalendar(2013/* May */1000);
$time $cal->getTime();
var_dump($time$time 1000 == strtotime('2013-05-01 00:00:00')); //true

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

float(1367362800000)
bool(true)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top