IntlCalendar::getMinimum

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::getMinimumGet the global minimum value for a field

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::getMinimum(int $field): int|false

Yordamsal kullanım

intlcal_get_minimum(IntlCalendar $calendar, int $field): int|false

Gets the global minimum for a field, in this specific calendar. This value is smaller or equal to that returned by IntlCalendar::getActualMinimum(), which is in its turn smaller or equal to that returned by IntlCalendar::getGreatestMinimum(). For the Gregorian calendar, these three functions always return the same value (for each field).

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

field

IntlCalendar tarih/zaman allan sabitlerinden biri. Bu tamsayı değerler 0 ile IntlCalendar::FIELD_COUNT arasındadır.

Dönen Değerler

An int representing a value for the given field in the fieldʼs unit başarısızlık durumunda false döner.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top