CascadiaPHP 2024

IntlCalendar::after

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::afterWhether this objectʼs time is after that of the passed object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::after(IntlCalendar $other): bool

Yordamsal kullanım

intlcal_after(IntlCalendar $calendar, IntlCalendar $other): bool

Returns whether this objectʼs time succeeds the argumentʼs time.

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

other

The calendar whose time will be checked against the primary objectʼs time.

Dönen Değerler

Returns true if this objectʼs current time is after that of the calendar argumentʼs time. Returns false otherwise.

Başarısızlık durumunda ayrıca false döner. Hataları yakalamak için ya intl_get_error_code() işlevini kullanın ya da Intl eklentisini istisnaları yavrulamaya ayarlayın.

Örnekler

Örnek 1 IntlCalendar::after()

<?php
$cal1
= IntlCalendar::createInstance();
$cal2 = clone $cal1;

var_dump($cal1->after($cal2), //false
$cal2->after($cal1)); //false

$cal1->roll(IntlCalendar::FIELD_MILLISECOND, true);

var_dump($cal1->after($cal2), //true
$cal2->after($cal1)); //false

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top