IntlCalendar::inDaylightTime

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::inDaylightTimeWhether the objectʼs time is in Daylight Savings Time

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::inDaylightTime(): bool

Yordamsal kullanım

intlcal_in_daylight_time(IntlCalendar $calendar): bool

Whether, for the instant represented by this object and for this objectʼs timezone, daylight saving time is in place.

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

Dönen Değerler

Returns true if the date is in Daylight Savings Time, false otherwise.

Başarısızlık durumunda ayrıca false döner. Hataları yakalamak için ya intl_get_error_code() işlevini kullanın ya da Intl eklentisini istisnaları yavrulamaya ayarlayın.

Örnekler

Örnek 1 IntlCalendar::inDaylightTime()

<?php
ini_set
('date.timezone', 'Europe/Lisbon');
ini_set('intl.default_locale', 'pt_PT');

$cal = new IntlGregorianCalendar(2013, 6 /* July */, 1, 4, 56, 31);
var_dump($cal->inDaylightTime()); // true
$cal->set(IntlCalendar::FIELD_MONTH, 11 /* December */);
var_dump($cal->inDaylightTime()); // false

//DST end transition on 2013-10-27 at 0200 (wall time back 1 hour)
$cal = new IntlGregorianCalendar(2013, 9 /* October */, 27, 1, 30, 0);

var_dump($cal->inDaylightTime()); // false (default WALLTIME_LAST)

$cal->setRepeatedWallTimeOption(IntlCalendar::WALLTIME_FIRST);
$cal->set(IntlCalendar::FIELD_HOUR_OF_DAY, 1); // force time recalculation
var_dump($cal->inDaylightTime()); // true

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top