IntlCalendar::before

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::beforeWhether this objectʼs time is before that of the passed object

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::before(IntlCalendar $other): bool

Yordamsal kullanım

intlcal_before(IntlCalendar $calendar, IntlCalendar $other): bool

Returns whether this objectʼs time precedes the argumentʼs time.

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

other

The calendar whose time will be checked against the primary objectʼs time.

Dönen Değerler

Returns true if this objectʼs current time is before that of the calendar argumentʼs time. Returns false otherwise.

Başarısızlık durumunda ayrıca false döner. Hataları yakalamak için ya intl_get_error_code() işlevini kullanın ya da Intl eklentisini istisnaları yavrulamaya ayarlayın.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top