CascadiaPHP 2024

IntlCalendar::getLeastMaximum

(PHP 5 >= 5.5.0, PHP 7, PHP 8, PECL >= 3.0.0a1)

IntlCalendar::getLeastMaximumGet the smallest local maximum for a field

Açıklama

Nesne yönelimli kullanım

public IntlCalendar::getLeastMaximum(int $field): int|false

Yordamsal kullanım

intlcal_get_least_maximum(IntlCalendar $calendar, int $field): int|false

Returns the smallest local maximumw for a field. This should be a value smaller or equal to that returned by IntlCalendar::getActualMaxmimum(), which is in its turn smaller or equal to that returned by IntlCalendar::getMaximum().

Bağımsız Değişkenler

calendar

IntlCalendar örneği.

field

IntlCalendar tarih/zaman allan sabitlerinden biri. Bu tamsayı değerler 0 ile IntlCalendar::FIELD_COUNT arasındadır.

Dönen Değerler

An int representing a field value in the fieldʼs unit başarısızlık durumunda false döner.

Örnekler

Örnek 1 Maxima examples

<?php
ini_set
('date.timezone', 'UTC');
ini_set('intl.default_locale', 'it_IT');

$cal = new IntlGregorianCalendar(2013, 3 /* April */, 6);
var_dump(
$cal->getLeastMaximum(IntlCalendar::FIELD_DAY_OF_MONTH), // 28
$cal->getActualMaximum(IntlCalendar::FIELD_DAY_OF_MONTH), // 30
$cal->getMaximum(IntlCalendar::FIELD_DAY_OF_MONTH) // 31
);

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

int(28)
int(30)
int(31)

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top