Dutch PHP Conference 2021 - Call for Papers

DOMElement::getAttributeNodeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::getAttributeNodeNSİsmi ve isim alanı belirtilen öznitelik düğümünü döndürür

Açıklama

DOMElement::getAttributeNodeNS ( string $uri , string $isim ) : DOMAttr

Düğümün ismi ve isim alanı belirtilen öznitelik düğümünü döndürür.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Öznitelik düğümü.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top