DOMElement::getAttributeNodeNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::getAttributeNodeNSİsmi ve isim alanı belirtilen öznitelik düğümünü döndürür

Açıklama

public DOMElement::getAttributeNodeNS(?string $uri, string $isim): DOMAttr|DOMNameSpaceNode|null

Düğümün ismi ve isim alanı belirtilen özniteliği döndürür.

Bağımsız Değişkenler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Öznitelik düğümü. XML isim alanı bildirimleri (xmlns ve xmlns:* öznitelikleri) için bir DOMAttr örneği değil bir DOMNameSpaceNode örneği döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top