DOMElement::hasAttributeNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::hasAttributeNSBelirtilen isim alanlı öznitelik var mı diye bakar

Açıklama

public DOMElement::hasAttributeNS(?string $uri, string $isim): bool

İsmi ve isim alanı belirtilen öznitelik mevcutsa true döndürür.

Bağımsız Değişkenler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:etiket biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top