PHP 8.0.0 Released!

DOMElement::hasAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::hasAttributeNSBelirtilen isim alanlı öznitelik var mı diye bakar

Açıklama

DOMElement::hasAttributeNS ( string $uri , string $önekli_isim ) : bool

İsmi ve isim alanı belirtilen öznitelik mevcutsa TRUE döndürür.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekli_isim

önek:etiket biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top