DOMElement::setIdAttribute

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::setIdAttributeİsmi belirtilen özniteliği bir ID özniteliği olarak tanımlar

Açıklama

public DOMElement::setIdAttribute(string $isim, bool $id_olarak): void

isim özniteliğini bir ID özniteliği haline getirir.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özniteliğin ismi.

isId

isim özniteliği bir ID özniteliği olarak bildiriliyorsa true, aksi takdirde false olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND_ERR

isim, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top