DOMElement::getAttribute

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::getAttributeİsmi belirtilen özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

İsmi belirtilen düğüm özniteliğinin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

isim özniteliği yoksa boş bir dizge, varsa öznitelik değerini içeren bir dizge döner. XML isim alanı bildirimleri (xmlns ve xmlns:* öznitelikleri) için bir DOMAttr örneği değil bir DOMNameSpaceNode örneği döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
7
mpalmer at cybersource dot com
16 years ago
- - - - - - - - - - - - - -

XML Data:
<data>
<Report ID="1">
<Date>REVIEW</Date>
<AuthorID>1</AuthorID>
</Report>
<Report ID="2">
<Date>REVIEW</Date>
<AuthorID>2</AuthorID>
</Report>
</data>

- - - - - - - - - - - - - -

<?php
$xmlDoc
= new DOMDocument();
$xmlDoc->load( 'data.xml' );

$searchNode = $xmlDoc->getElementsByTagName( "Report" );

foreach(
$searchNode as $searchNode )
{
$valueID = $searchNode->getAttribute('ID');

$xmlDate = $searchNode->getElementsByTagName( "Date" );
$valueDate = $xmlDate->item(0)->nodeValue;

$xmlAuthorID = $searchNode->getElementsByTagName( "AuthorID" );
$valueAuthorID = $xmlAuthorID->item(0)->nodeValue;

echo
"$valueID - $valueDate - $valueAuthorID\n";
}
?>

- - - - - - - - - - - - - -

Output:

1 - REVIEW - 1
2 - REVIEW - 2

- - - - - - - - - - - - - -
To Top