DOMElement::getAttributeNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::getAttributeNSİsmi ve isim alanı belirtilen özniteliğin değerini döndürür

Açıklama

public DOMElement::getAttributeNS(?string $uri, string $isim): string

Düğümün ismi ve isim alanı belirtilen özniteliğinin değerini döndürür.

Bağımsız Değişkenler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

Dönen Değerler

isim özniteliği yoksa boş bir dizge, varsa öznitelik değerini içeren bir dizge döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top