DOMElement::setAttributeNodeNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::setAttributeNodeNSElemana isim alanlı yeni bir öznitelik düğümü ekler

Açıklama

public DOMElement::setAttributeNodeNS(DOMAttr $öznitelik): DOMAttr|null|false

Elemana isim alanlı öznitelik düğümünü ekler.

Bağımsız Değişkenler

öznitelik

Eklenecek öznitelik düğümü.

Dönen Değerler

Öznitelik mevcut olanla değiştirilmişse eski düğümü yoksa null döndürür.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top