CascadiaPHP 2024

DOMElement::getElementsByTagName

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::getElementsByTagNameİsmi belirtilen elemanları döndürür

Açıklama

public DOMElement::getElementsByTagName(string $isim): DOMNodeList

Düğümün ismi belirtilen alt düğümlerini rastlandıkları sıra ile ve alt düğümleri ile içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Etiket ismi. Tüm eleman ağacını döndürmek için * belirtin.

Dönen Değerler

Eşleşen tüm elemanları içeren yeni bir DOMNodeList nesnesi döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top