DOMElement::setIdAttributeNode

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::setIdAttributeNodeBelirtilen öznitelik düğümünü ID türünde bir öznitelik düğümü haline getirir

Açıklama

public DOMElement::setIdAttributeNode(DOMAttr $öznitelik, bool $id_olarak): void

Belirtilen öznitelik düğümünü ID türünde bir öznitelik düğümü haline getirir.

Bağımsız Değişkenler

öznitelik

Öznitelik düğümü.

id_olarak

isim özniteliği bir ID özniteliği olarak bildiriliyorsa true, aksi takdirde false olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND_ERR

öznitelik, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top