PHPCon Poland 2024

DOMElement::setAttributeNode

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::setAttributeNodeElemana yeni bir öznitelik düğümü ekler

Açıklama

public DOMElement::setAttributeNode(DOMAttr $öznitelik): DOMAttr|null|false

Elemana öznitelik düğümünü ekler. Elemanda aynı ada sahip bir nitelik zaten varsa, bu öznitelik belirtilen öznitelik ile değiştirilir.

Bağımsız Değişkenler

öznitelik

Eklenecek öznitelik düğümü.

Dönen Değerler

Öznitelik mevcut olanla değiştirilmişse eski düğümü veya eski düğüm yoksa null döndürür. DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR hatası oluşmuşsa ve strictErrorChecking değeri de false ise false döner.

Hatalar/İstisnalar

DOM_WRONG_DOCUMENT_ERR

öznitelik elemana değil, farklı bir belgeye aitse oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
karvjorm at users.sourceforge.net
17 years ago
$dom = new DomDocument('1.0','iso-8859-15');

$ht_ml = $dom->appendChild($dom->createElement('html'));

$he_ad = $ht_ml->appendChild($dom->createElement('head'));

$tit_le= $he_ad->appendChild($dom->createElement('title'));
$tit_le->appendChild($dom->createTextNode('DOMAttr test'));

$me_ta = $he_ad->appendChild(new DOMElement('meta'));
$me_ta->setAttributeNode(new DOMAttr('name', 'Description'));
$me_ta->setAttributeNode(new DOMAttr('content', 'example'));

$me_ta = $he_ad->appendChild(new DOMElement('meta'));
$me_ta->setAttributeNode(new DOMAttr('name', 'Author'));
$me_ta->setAttributeNode(new DOMAttr('content', 'karvjorm'));

Result:

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-15"?>
<html>
<head>
<title>DOMAttr test</title>
<meta name="Description" content="example"/>
<meta name="Author" content="karvjorm"/>
</head>
To Top