DOMElement::setIdAttributeNS

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::setIdAttributeNSİsmi ve isim alanı belirtilen özniteliği bir ID özniteliği olarak tanımlar

Açıklama

public DOMElement::setIdAttributeNS(string $uri, string $isim, bool $id_olarak): void

uri ile belirtilen isim alanındaki isim özniteliğini bir ID özniteliği haline getirir.

Bağımsız Değişkenler

uri

Özniteliğin isim alanını betimleyen adres.

isim

önek:öznitelik biçeminde özniteliğin ismi.

id_olarak

isim özniteliği bir ID özniteliği olarak bildiriliyorsa true, aksi takdirde false olmalıdır.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunursa oluşur.

DOM_NOT_FOUND

isim, bu düğümün bir özniteliği değilse oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top