PHP 8.1.28 Released!

DOMElement::hasAttribute

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)

DOMElement::hasAttributeİsmi belirtilen öznitelik mevcut mu diye bakar

Açıklama

public DOMElement::hasAttribute(string $isim): bool

İsmi belirtilen öznitelik mevcutsa true döndürür.

Bağımsız Değişkenler

isim

Özniteliğin ismi.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top