PHP 8.0.0 Released!

DOMElement::setAttributeNS

(PHP 5, PHP 7)

DOMElement::setAttributeNSİsim alanlı yeni bir öznitelik ekler

Açıklama

DOMElement::setAttributeNS ( string $uri , string $önekli_isim , string $değer ) : void

İsmi, değeri ve isim alanı belirtilen özniteliği tanımlar. Öznitelik düğümde mevcut değilse oluşturulur.

Değiştirgeler

uri

İsim alanını betimleyen adres.

önekli_isim

önek:öznitelik biçeminde öznitelik ismi.

değer

Özniteliğin değeri.

Dönen Değerler

Hiçbir değer dönmez.

Hatalar/İstisnalar

DOM_NO_MODIFICATION_ALLOWED_ERR

Düğüm salt okunur ise oluşur.

DOM_NAMESPACE_ERR

önekli_isim uygun değilse veya bir önek belirtildiği halde uri olarak NULL verilmişse bu hata oluşur.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
7
catalinenache78 at gmail dot com
9 years ago
To add new brand xml namespace use:

<?php
    $element
->setAttributeNS(
       
'http://www.w3.org/2000/xmlns/', // xmlns namespace URI
       
'xmlns:mynamespace',
       
'example.com/mynamespace'
   
);
?>

'http://www.w3.org/2000/xmlns/' URI is important
to be able to add  new namespaces !!!

Later you can use your namespace like:

<?php
    $element
->setAttributeNS(
       
'example.com/mynamespace',
       
'mynamespace:something',
       
'value'
   
);
?>
To Top