PHPCon Poland 2024

Gmagick::getimagebackgroundcolor

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagebackgroundcolorReturns the image background color

Açıklama

public Gmagick::getimagebackgroundcolor(): GmagickPixel

Returns the image background color.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns an GmagickPixel set to the background color of the image.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top