Gmagick::getimagescene

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagesceneGets the image scene

Açıklama

public Gmagick::getimagescene(): int

Gets the image scene.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the image scene.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top