PHP 8.1.28 Released!

Gmagick::previousimage

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::previousimageMove to the previous image in the object

Açıklama

public Gmagick::previousimage(): bool

Associates the previous image in an image list with the Gmagick object.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top