Gmagick::queryfontmetrics

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::queryfontmetricsReturns an array representing the font metrics

Açıklama

public Gmagick::queryfontmetrics(GmagickDraw $draw, string $text): array

MagickQueryFontMetrics() returns an array representing the font metrics.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

The Gmagick object on success

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top