PHP 8.2.0 Released!

Gmagick::getimageiterations

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimageiterationsGets the image iterations

Açıklama

public Gmagick::getimageiterations(): int

Gets the image iterations.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Returns the image iterations as an integer.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top