PHP 8.1.0 Beta 1 available for testing

Gmagick::nextimage

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::nextimageMoves to the next image

Açıklama

public Gmagick::nextimage(): bool

Associates the next image in the image list with an Gmagick object.

Değiştirgeler

Bu işlevin değiştirgesi yoktur.

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top