PHPCon Poland 2024

Gmagick::getimagedepth

(PECL gmagick >= Unknown)

Gmagick::getimagedepthGets the depth of the image

Açıklama

public Gmagick::getimagedepth(): int

Gets the depth of the image.

Bağımsız Değişkenler

Bu işlevin bağımsız değişkeni yoktur.

Dönen Değerler

Image depth

Hatalar/İstisnalar

Hata durumunda bir GmagickException istisnası oluşur.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top