svn_delete

(PECL svn >= 0.4.0)

svn_deleteDelete items from a working copy or repository

Açıklama

svn_delete(string $path, bool $force = false): bool

Deletes the file, directory or symbolic link at path from the working directory. The item will be deleted from the repository the next time you call svn_commit() on the working copy.

Bağımsız Değişkenler

path

Path of item to delete.

Bilginize: Göreli yollar, geçerli çalışma dizini PHP çalıştırılabilirini içeren dizinlerden biriymiş gibi çözümlenir. Betiğin çalıştırıldığı dizini kullanmak için realpath() işlevi veya dirname(__FILE__) kullanılır.

force

If true, the file will be deleted even if it has local modifications. Otherwise, local modifications will result in a failure. Default is false

Dönen Değerler

Başarı durumunda true, başarısızlık durumunda false döner.

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top