svn_update

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_updateUpdate working copy

Açıklama

svn_update(string $path, int $revno = SVN_REVISION_HEAD, bool $recurse = true): int

Update working copy at path to revision revno. If recurse is true, directories will be recursively updated.

Bağımsız Değişkenler

path

Path to local working copy.

Bilginize: Göreli yollar, geçerli çalışma dizini PHP çalıştırılabilirini içeren dizinlerden biriymiş gibi çözümlenir. Betiğin çalıştırıldığı dizini kullanmak için realpath() işlevi veya dirname(__FILE__) kullanılır.

revno

Revision number to update to, default is SVN_REVISION_HEAD.

recurse

Whether or not to recursively update directories.

Dönen Değerler

Returns new revision number on success, returns false on failure.

Örnekler

Örnek 1 Basic example

This example demonstrates basic usage of this function:

<?php
echo svn_update(realpath('working-copy'));
?>

Yukarıdaki örnek şuna benzer bir çıktı üretir:

234

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top