svn_commit

(PECL svn >= 0.1.0)

svn_commitSends changes from the local working copy to the repository

Açıklama

svn_commit(string $log, array $targets, bool $recursive = true): array

Commits changes made in the local working copy files enumerated in the targets array to the repository, with the log message log. Directories in the targets array will be recursively committed unless recursive is set to false.

Bilginize: This function does not have any parameters for specifying authentication, so a username and password must be set using svn_auth_set_parameter()

Bağımsız Değişkenler

log

String log text to commit

targets

Array of local paths of files to be committed

Uyarı

This parameter must be an array, a string for a single target is not acceptable.

Bilginize: Göreli yollar, geçerli çalışma dizini PHP çalıştırılabilirini içeren dizinlerden biriymiş gibi çözümlenir. Betiğin çalıştırıldığı dizini kullanmak için realpath() işlevi veya dirname(__FILE__) kullanılır.

recursive

Boolean flag to disable recursive committing of directories in the targets array. Default is true.

Dönen Değerler

Returns array in form of:

array(
    0 => integer revision number of commit
    1 => string ISO 8601 date and time of commit
    2 => name of committer
)

Returns false on failure.

Örnekler

Örnek 1 Basic example

This example commits the calculator directory to a repository, using the username Bob and the password abc123 (hopefully, his password is stronger):

<?php
svn_auth_set_parameter
(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_USERNAME, 'Bob');
svn_auth_set_parameter(SVN_AUTH_PARAM_DEFAULT_PASSWORD, 'abc123');
var_dump(svn_commit('Log message of Bob\'s commit', array(realpath('calculator'))));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

array(
  0 => 1415,
  1 => '2007-05-26T01:44:28.453125Z',
  2 => 'Bob'
)

Notlar

Uyarı

Bu işlev DENEYSELDİR. Bu işlevin davranışı, ismi ve belgeleri PHP'nin sonraki sürümlerinde hiçbir duyuru yapılmaksızın değiştirilebilir. Bu risk göze alınamayacaksa bu işlev kullanılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top